Víztérkódok - Megyei vizek adatbázisa

Felhívjuk oldalunk látogatóinak figyelmét, hogy a víztérkódok megváltoztak!
Az új víztérkódók a szövetségi vízlistában vastagon szedve (új kód:........) láthatóak illetve a megyei vízterület összesítő táblázatban a régi víztérkód után az új víztérkód oszlopban!

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége kezelésében lévő horgászvizek víztérkódjai

Folyók:

 • Hármas-Körös folyó, a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12 fkm.) felfelé a Kettős-és Sebes-Körös összefolyásáig, továbbá a HECSMSZ-el együttműködésben a szelevényi gátőrháztól (12 fkm) a Tisza torkolatig, (új kód: 04-004-1-1), (0,0-91,3 fkm)
 • Hortobágy-Berettyó folyó 0+000-54+800 fkm, Hortobágy-Berettyó főcsatorna 54+800-59+900 fkm-ig (új kód: 04-021-1-1) (0,0-59,9 fkm)
 • Kettős-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a Fekete és Fehér-Körös összefolyásig, (új kód: 04-016-1-1) (0,0-37,26 fkm)
 • Sebes-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román határig (új kód: 04-019-1-1) (0,0-58,56 fkm)
 • Berettyó folyó, a csatlakozó csatornákkal – Nagyér, Esztár, Nagymarjai, Hencida-Cseereerdői, Kis-Körös, Ördögárki, Furta, Nyártói, Poltralápi, Pappzugi csat. (új kód: 04-018-1-1)
 • Fekete-Körös folyó, Szanazugtól a román határig, (Határvíz: bal parton: 0,0-20,5 fkm, jobb parton 0,0-16,5 fkm) (új kód: 04-002-1-1)
 • Fehér-Körös folyó, Szanazugtó a román határig (0,0-9,28 fkm) (új kód: 04-017-1-1)

Holtágak:

 • Betekincs-ág (új kód: 04-024-1-1)
 • Kerekes-zugi-holtág (új kód: 04-027-1-1)
 • Álom-zugi-holtág (új kód: 04-028-1-1)
 • Öcsödi-holtág (új kód: 04-031-1-1)
 • Békésszentandrási Sirató-holtág a Kákafoki összekötő csatornával (új kód: 04-006-1-1)
 • Peresi-holtág (új kód: 04-033-1-1)
 • Nagyfokzugi Holt-Körös (új kód: 04-035-1-1)
 • Endrőd-Révzugi-holtág (új kód: 04-112-1-4)
 • Endrőd-Középső-holtág (Csókási) (új kód: 04-109-1-4)
 • Kocsorhegyi-Borbélyzugi-holtág (új kód: 04-036-1-1)
 • Fűzfás-zugi-holtág (új kód: 04-111-1-4)
 • Német-zugi-holtág (új kód: 04-114-1-4)
 • Hantoskerti-holtág (Falualja) (új kód: 04-110-1-4)
 • Torzsás-zugi-holtág (új kód: 04-113-1-4)
 • Gyomaendrődi Sirató-holtág (új kód: 04-007-1-1)
 • Danzug-holtág (új kód: 04-008-1-1)
 • Biristyók-holtág (Félhalmi holtág) (új kód: 04-009-1-1)
 • Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág (új kód: 04-023-1-1)
 • Sebes-Körös-holtág (Körösladány) (új kód: 04-010-1-1)
 • Gyiger-holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a kijelölt horgászhelyeken) (új kód: 04-025-1-1)

Szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén: (Kíméleti területek: egész évben tiltott a horgászat):

 • Őzény-zugi-holtág , Aranyosi-holtág , Borza-holtág , Kisfoki-holtág 

Csatornák

 • Élővíz-csatorna teljes szakasza (új kód: 04-014-1-1) (Gyula, Békéscsaba, Békés)
 • Gerlai-holtág (új kód: 04-013-1-1)
 • Vargahossza-főcsatorna (új kód: 04-012-1-1)
 • Dánfokéri-csatorna (új kód: 04-015-1-1) (Békés III. tápcsatorna- Körgát-csatorna)
 • Dánfoki-Diófás csatornákra (új kód: 04-150-1-4)
 • Szeghalmi-főcsatorna (új kód: 04-038-1-1)
 • Szeghalmi-övcsatorna (új kód: 04-039-1-1)
 • Szeghalmi megcsapoló-csatorna (új kód: 04-040-1-1)
 • Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (új kód: 04-041-1-1)
 • Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány) (új kód: 04-042-1-1)
 • Büngösdi-főcsatorna (Köröstarcsa) (új kód: 04-043-1-1)
 • Határér-Kölesér-főcsatorna 0+000-28+900 fkm (Békés, Bélmegyer) (új kód: 04-044-1-1)
 • Pósteleki-főcsatorna (Doboz) (új kód: 04-045-1-1)
 • Gyepes-főcsatorna (0+000-31+340-ig) (új kód: 04-046-1-1)
 • V3-as Óvári-csatorna (új kód: 04-047-1-1)
 • Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (új kód: 04-048-1-1)
 • Folyáséri-főcsatorna 0+000-10+000 fm (Körösladány) (új kód: 04-049-1-1)
 • Dögös-Kákafoki-főcsatorna (Szarvas-Nagyszénás) (új kód: 04-050-1-1)
 • Vekker-csatorna (Szentes) (új kód: 04-051-1-1)
 • Battonyai-nagycsatorna (új kód: 04-052-1-1)
 • Királyhegyesi-csatorna 5+964-25+129 fkm-ig (Battonya) (új kód: 04-053-1-1)
 • Sámson-Apátfalvai-csatorna 22+475-32+600 fkm (új kód: 04-054-1-1)
 • Cigánykaér-csatorna 0-17+709 szelvényszámban (Battonyai nagycsatornából ágazik) (új kód: 04-055-1-1)
 • Szárazér-csatorna 32+600 fkm-től 49+422 fkm (Végegyháza) (új kód: 04-056-1-1)
 • Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7+677-18+341 fm-ig (új kód: 04-057-1-1)
 • Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (új kód: 04-058-1-1)
 • Alsó-Ó-Berettyó-csatorna (Füzesgyarmat) (új kód: 04-059-1-1)
 • Kálló-csatorna a Derecskei-, Konyári-, Tápé-horgasi-ággal (új kód: 04-060-1-1)
 • Holt-Sebes-Körös főcsatorna (új kód: 04-037-1-1)
 • Villogó főcsatorna a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (új kód: 04-061-1-1)
 • Kakat főcsatorna a Kisújszállási kövesúttól a Mirhói (ecsegfalvi) halastavakig (Kivéve az Ecsegfalva határában lévő Mirhói halastavak területén keresztülfutó betonút melletti szakaszt) (új kód: 04-062-1-1)

A KHESZ, a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége és a Tisza Horgász Egyesület szakmai együttműködésének köszönhetően az alábbi, saját hasznosításába nem tartozó csatornákra, illetve csatornaszakaszokra is területi jegyet bocsát ki:

 • Karcagi I-11 és I-12 csatorna (új kód: 16-294-1-1)
 • Karcagi V. és V-1 csatorna (új kód: 16-295-1-1)
 • Karcagi II. csatorna (új kód: 16-311-1-1)
 • C/3 csatorna (új kód: 16-280-1-1)
 • Németér (új kód: 16-201-1-1)
 • NK III-2 csatorna (új kód: 16-300-1-1)
 • Kakat főcsatorna – a Kisúszállási kövesúttól felfelé végig (új kód: 16-148-1-1)
 • Villogó főcsatorna –10,8-34,74 km-ig (4. főúttól felfelé)

Tavak:

 • Fás-tó – Békéscsaba (új kód: 04-011-1-4),
 • Orosházi Béke homokbánya horgásztó (új kód: 04-098-1-4)
 • Gyopárosi tavak (északi, középső és déli tó) (új kód: 04-140-1-4)
 • Vajda-tó – Gyomaendrőd (új kód: 04-179-1-4)

Sporthorgászati-jellegű vízterületek:

 • Poklás-csatorna – Gyula – Románváros (új kód: 04-173-1-4)
 • Dánfoki-Diófás-csatorna Dánfoki Üdülőközpont területén belüli csatornarésze (új kód: 04-150-1-4)

A KHESZ hasznosításában lévő (illetve szakmai együttműködésébe tartozó) vízterületekre horgászati lehetőséget biztosító területi jegyek típusairól és árairól bővebben a jobb oldali menüsáv Jegyvásárlás / Területi jegy típusok és áraik menüpont tájékoztat.

 

Nyilvántartott - víztérkóddal rendelkező - halgazdálkodási vízterületek listája Békés megyében (forrás: KHESZ - NÉBIH lista alapján)
Az adatbázis jelenleg nem teljes. FELTÖLÉS ALATT.

Régi víztérkód Új víztérkód Víztér név Vízkezelő
002331 04-163-1-4 Körösladány, Makra-tó
0518/5 hrsz
 
000233   Akasztóéri csatorna  
002175 04-161-1-4 Alibi Horgásztó;
Hrsz.: 018/18
 
000279   Almári csatorna  
000205 04-028-1-1 Álomzugi holtág KHESZ
001981   Álom-zugi holtág KHESZ
000184 04-059-1-1 Alsó- és Ó-Berettyó csatorna KHESZ
000193   Aranyad ér  
000271 04-030-1-1 Aranyosi holtág  KHESZ
000291   Bakzugi és
Mihályzugi összekötőcsatorna
 
000292   Bakzugi holtág  
002408 04-096-1-4 Bányató Csabaszabadi Csabaszabadi HE
001095 04-069-1-4 Bányató, Mezőkovácsháza Sporthorgász Egyesület,
Mezőkovácsháza
000283 04-093-1-1 Bárkás csatorma Sarkadi HE
001841 04-094-1-4 Battonya,
0479/22 hrsz-ú homokbányató
Gödrösöki HE,
Battonya
002394   Battonya,
0130/8 hrsz-ú bányató
Battonyai bányagödör
000185 04-052-1-1 Battonyai Nagycsatorna KHESZ
001092 04-132-1-4 Battonyai téglagyári tó Romantika HE,
Battonya
001130 04-098-1-4 Béke MGTSZ homokbánya,
Orosháza
KHESZ
001120 04-066-1-4 Békéscsabai bányatavak (4 db),
10.364 hrsz
 
001491 04-133-1-4 Békéscsabai
032/3 "b" és "c" bányató
 
001098 04-011-1-1 Békéscsabai Fás-tó KHESZ
001104 04-070-1-4 Békéscsabai homokbánya tó (0703/1 hrsz)
001105   Békéscsabai homokbánya tó
(0713 hrsz)
 
001984   Békéscsabai homokbányató
(hrsz:0723/1)
 
001119 04-145-1-4 Békéscsabai Téglagyári agyagbánya tó
Csaba-tó
Matróz HE
001107 04-157-1-3 Békési homokbánya tavak I-II.
Borosgyáni 1. tó
Viharsarok HE
000183 04-018-1-1 Berettyó folyó csatlakozó csatornákkal (Nagyér, Esztár, Hencida-Csererdői,Kis-Körös,Ördögárki, Furta, Nyártói, Poltralápi, Pappzugi KHESZ
000198 04-024-1-1 Betekints holtág KHESZ
001664 04-087-1-1 Bikazugi holtág NAIK-HAKI, Szarvas
001129 04-009-1-1 Biristyók- (Félhalmi) holtág KHESZ
001099 04-147-1-4 Boda tó, Nagykamarás Nagykamarási HE
001852 04-127-1-4 Bódisháti Holt-Körös,
Mezőberényi külterület
Mezőberényi HE
000280   Bodzászugi csatorna  
000259   Bőfoki csatorna  
000247 04-106-1-4 Bónummzugi Holt-Körös Bónom-zug Vizéért
Egyesület
001508 04-156-1-4 Borosgyáni III. tó Borosgyán HE
000270 04-034-1-1 Borza holtág KHESZ
002325 04-131-1-4 Bucsa jóléti horgásztó,
Hrsz.: 1731
Bucsa Község
Önkormányzata
000255 04-043-1-1 Büngösdi főcsatorna KHESZ
000223 04-042-1-1 Cigányfoki főcsatorna KHESZ
000192 04-055-1-1 Cigánykaér csatorna
0+000-tól a 17+709-ig
KHESZ
000257   Csárdalaposi csatorna  
000256   Csárdaszállási csatorna  
002379 04-122-1-4 Csicsely tó,
Gerendás hrsz.: 088/162
Gerendás HE
001768 04-109-1-4 Csókás-zugi holtág KHESZ
000232   Csudaballai csatorna  
000231   Csúrgó-Alsóréhelyi csatorna  
002203 04-126-1-4 Dancka-laposi holtágak Vésztői-Körös
Sporthorgász Egyesület
000285 04-015-1-1 Dánfokéri csatorna KHESZ
001128 04-008-1-1 Danzugi holtág KHESZ
001986 04-166-1-4 Dénesmajori anyaggödrök
(01145/2 hrsz)
 
001987 04-167-1-4 Dénesmajori tó, Gyula
(01484/1/b hrsz)
 
000181   Derekér-Pusztaér  
001770 04-139-1-4 Digó tó, Doboz Petőfi HE, Doboz
000224 04-041-1-1 Dióéri főcsatorna KHESZ
002424 04-150-1-4 Diófás csatorna KHESZ
000263 04-050-1-1 Dögös-Kákáfoki főcsatorna KHESZ
000229   Ecseg-Felsőréhelyi összekötőcsatorna  
001131 04-137-1-4 Édenkert tó, Sarkad,
I. és II. tavak
Sarkadi Bárkás HE
002416 04-172-1-4 Eleki I. és II. számú horgásztavak
029/5 hrsz
 
001093 04-135-1-4 Eleki téglagyári gödör
7,5 ha/067/3 hrsz
Munkás HE, Elek
001094 04-135-1-4 Eleki téglagyári gödör
8 ha/0193 hrsz
Munkás HE, Elek
001112 04-135-1-4 Eleki téglagyári görör (3,5 ha),
Hrsz: 0140/3
Munkás HE, Elek
000290 04-014-1-1 Élővíz főcsatorna KHESZ
000267 04-109-1-4 Endrőd-Középső holtág KHESZ
002422 04-118-1-4 Erkel-tó, Gyula Kiss Mihály, Gyula
000254 04-048-1-1 Fazekaszugi főcsatorna KHESZ
000296 04-017-1-1 Fehér Körös 0+000-9+780fkm-ig KHESZ
000179   Fekete ér  
001127 04-002-1-1 Fekete-Körös KHESZ
000258   Félhalmi főcsatorna  
000230   Felsőréhelyi csatorna  
000241 04-049-1-1 Folyáséri főcsatorna KHESZ
000242 04-023-1-1 Folyáséri(Szilvarévzugi) holtág KHESZ
002352 04-154-1-4 Forrás tó, Csorvás
hrsz.: 011/29, 011/30
Csorvási Gazdák
Szövetkezet
001103 04-144-1-4 Füzesgyarmat téglagyári gödör,
(0320/4)
Herman Ottó HE,
Füzesgyarmat
001113   Füzesgyarmat téglagyári gödör
(0320/2)-ből 0320/8
Herman Ottó HE,
Füzesgyarmat
000266 04-111-1-4 Fűzfászugi holtág KHESZ
000289 04-013-1-1 Gerlai holtág csatorna KHESZ
000227   G-IV. 0 csatorna  
000228   G-IV. Korhány csatorna  
000284 04-046-1-1 Gyepes főcsatorna
0+000 fkm-től 21+340 fkm-ig
Békési HE
002428 04-100-1-1 Gyepes főcsatorna
21+340 - 27+140
 
000199 04-025-1-1 Gyigeri (Csukaháti) holtág KHESZ
001125 04-140-1-4 Gyopárosi tó KHESZ
001474 04-074-1-4 Gyula 028/1 anyaggödör  
002349 04-097-1-4 Gyula hrsz.: 01365/3 anyaggödör  
001985   Gyulai 8 db téglagyári gödör
0751/1,c,d,f,g,h,k és 1 hrsz
 
001988   Gyulai Homokbánya gödör
(0740/11 hrsz)
 
000286   Gyulai lecsapoló csatorna  
001097 04-165-1-4 Gyulai Öt tó Kiss Mihály, Gyula
001100 04-079-1-4 Gyulai paradicsom tó Paradicsomi HE, Gyula
001096 04-083-1-4 Gyulai téglagyári anyaggödör,
Gyulai téglagyári 6-os számú tó
Gyulai Dolgozók HE
002104 04-170-1-4 Halásztelki holtág,
Táncsics holtág, Nagyfoki holtág
Halásztelki Üdülők HE
000253   Hangavölgyi főcsatorna  
000265 04-110-1-4 Hantoskerti holtág KHESZ
000201 04-026-1-1 Harangzugi holtág Kunszentmártoni
Körös HE
000273 04-020-1-1 Hármas Körös I. szakasza;
12  fkmi-től a 40-ig
KHESZ
000272 04-020-1-1 Hármas Körös II. szakasza;
55-79,2 fkm
KHESZ
001124 04-005-1-1 Hármas-Körös; 40 fkm - 55 fkm KHESZ
001087 04-004-1-1 Hármas-Körös
az összefolyástól a gyomai közúti hídig
KHESZ
002351 04-151-1-4 Hobbi horgásztó, Csanádapáca hrsz.: 091/41
001122   Holt Sebes Körös Cifra ága  
000240 04-037-1-1 Holt Sebes Körös főcsatorna KHESZ
000239   Holt Sebes Körös-Határér öszekötőcsatorna  
001116 04-086-1-4 Homokbánya, Csorvás Csorvási Gazdák HE
001118 04-080-1-4 Homokbányató és csatornái, Hunya Hunyadi HE, Hunya
000176 04-021-1-1 Hortobágy-Berettyó; 54,800-59,900fkm KHESZ
000252 04-022-1-1 Hortobágy-Berettyó; 0-54+800fkm KHESZ
002172 04-130-1-4 Hősök tava Gyula 1902 hrsz.; 
000278 04-044-1-1 Hosszúfok-Határér-Kölesér főcsatorna
0+000-28+900fkm
KHESZ
000276   Hosszufok-Okányi főcsatorna  
002171 04-129-1-4 Hunyadi tó Gyula 1895 hrsz., 
000209   I. Mezőtúri főcsatorna  
000206   II. sz. főcsatorna, Mesterszállás  
000214   IX sz. csatorna  
000215   IX/A. csatorna  
000218   IX/C csatorna  
002240 04-123-1-4 Kacsa tó, Szarvas Körös-szögi
Nonprofit Kft, Szarvas
001088 04-076-1-1 Kákafoki-Bikazugi holtág,
14+826 fkm-től 29+200 fkm-ig
 
000203 04-062-1-1 Kakat főcsatorna KHESZ
000182 04-060-1-1 Kállói főcsatorna (a derecskei,konyári,Tépe-horgasi ággal) KHESZ
001111 04-081-1-4 Kamuti bányagödör és csatornabővülés Béke HEt, Kamut
000243 04-108-1-4 Kecsegészugi holtág Kecsegés-zug
Tájvédelmi és HE
000248 04-124-1-4 Kecskészugi holtág, Vésztő Mágori HE, Vésztő
000204 04-027-1-1 Kerekes zug KHESZ
001117 04-068-1-4 Kétegyházi homokbányató Úttörő HE, Kétegyháza
001109 04-067-1-4 Kétsopronyi homokbányató Dugovics Titusz HE,
Békéscsaba
000295 04-016-1-1 Kettős Körös I; 26,3-37,2 fkm KHESZ
001090 04-003-1-1 Kettős-Körös II.; 0,0-16,3 fkm KHESZ
001102 04-077-1-4 Kevermesi Sóderbánya tavak,
0125 hrsz
Nagyközségi HE,
Kevermes
001108 04-077-1-4 Kevermesi Sóderbánya tavak,
0138/1, 0135/5 Hrsz
Nagyközségi HE,
Kevermes
000287   Kígyósi főcsatorna  
000186 04-053-1-1 Királyhegyesi csatorna; 5+964-25+129 fkm KHESZ
001972 04-091-1-4 Kisdombegyházi agyagbánya  
002210 04-117-1-4 Kisökörjárás II.,
Hrsz.: Gyula 2726
Kiss Mihály, Gyula
000250 04-036-1-1 Kocsorhegyi (Borbélyzugi) holtág KHESZ
001121 04-071-1-4 Kondorosi anyaggödör Kondorosi HE
001649 04-072-1-4 Kondorosi Téglagyári tó  
000282 04-088-1-1 Kopolya csatorna  
000226   Korhány csatorna  
001115 04-010-1-1 Körösladányi Sebes-Körös Holtág KHESZ
000275 04-089-1-1 Kötegyáni övcsatorna  
000180 04-058-1-1 Kutas főcsatorna, Kutas patak,
Kutas csatorna
KHESZ
000194   Kutas-Éri csatorna  
001983   Lászlózug  
002209 04-115-1-4 Liget tó, Gyula,
Hrsz.: Gyula 10154/1
 
001123 04-101-1-4 Lökösházi kavicsbányató  
002409 04-116-1-4 Lukács tó, Kétegyháza 1816 hrsz. Úttörő HE, Kétegyháza
002138 04-168-1-4 Malomrét-Körösszeg rehabilitált holt meder  
000261 04-063-1-1 Malomzug-Décspusztai csatorna  
000235 04-064-1-1 Malomzug-Simafoki főcsatorna  
001464 04-085-1-4 Mérgesi vésztározó anyaggödrei,
I.,II.,III. tó
Dobó Ferenc HE,
Köröstarcsa
002014 04-092-1-4 Mezőberény 040/9 hrsz bányató  
000260   Mezőberényi főcsatorna  
001767   Mezőberényi-Ókerti bányatavak,
039/1, 0394/7, 0401 hrsz.
 
002102   Mezőhegyes 22 hrsz. Víztározó  
001769 04-149-1-4 Mezőhegyes 910/15 horgásztó,
Békás tó
 
002322   Mezőhegyes hrsz.: 22 víztározó  
001114 04-128-1-4 Mezőhegyesi Békás tó,
Hrsz.: 910/17
Mezőhegyesi
Sporthorgász
Egyesület
000197 04-057-1-1 Mezőhegyesi élővíz csatorna,
7+677 -től 18+341 -ig; 
KHESZ
000293   Mihályzugi holtág  
000349   Misefa jóléti tározó  
001101 04-073-1-4 Munkácsy tó,
Gyulai Homokbánya tó
Munkácsy HE, Gyula
000189 04-032-1-1 Nagyér (Csenget) holtág Kunszentmártoni
Körös HE
000269 04-035-1-1 Nagyfokzugi Holt-Körös KHESZ
000222 04-099-1-1 Nagytóti-Toprongyosi csatorna  
000244 04-114-1-4 Németzugi holtág KHESZ
002194 04-171-1-4 Néveri horgásztó,
hrsz.: Békéscsaba 0305/4
 
000190 04-031-1-1 Öcsödi holtág KHESZ
001774 04-169-1-1 Okány 0361/6 horgásztó Suszti tó
2439 04-146-1-4 Okányi záportározó-tó,
Okány 0359/12
Okányi HE
000178   Ölyvös csatorna  
002321 04-153-1-4 Orosháza hrsz.: 0434/14 anyaggödör  
001989 04-152-1-4 Orosházi I. sz. téglagyári gödrök
(065 hrsz)
 
002375 04-162-1-4 Orosponty horgásztó,
hrsz.: Orosháza 031
 
000225   Őzedér-Orosi összekötőcsatorna  
000219 04-029-1-1 Özény-zugi holtág KHESZ
002224 04-121-1-4 Paprévzugi (Ligetaljai) holtág  
001661 04-107-1-4 Pap-zugi holtág  
000249 04-033-1-1 Peresi holtág KHESZ
001650 04-082-1-4 Petőfi tó, Battonya Petőfi HE, Battonya
  04-173-1-4 Poklás csatorna, Gyula KHESZ
000288 04-045-1-1 Pósteleki csatorna KHESZ
001772   Puskaporos tó, Békés  
002423 04-119-1-4 Rákóczi-tó, Gyula Kiss Mihály, Gyula
000268 04-112-1-4 Révzugi holtág KHESZ
000188 04-054-1-1 Sámson-Apátfalvi csatorna
22+475-32+600
KHESZ
000251 04-019-1-1 Sebes Körös I - III KHESZ
001091 04-001-1-1 Sebes-Körös II. KHESZ
001089 04-006-1-1 Siratói holtág, Békésszentandrás,
Kákafoki összekötő csatornával
KHESZ
001126 04-007-1-1 Siratói holtág, Gyoma KHESZ
000246 04-105-1-4 Soczózugi Holt-Körös Sócózugi HE
000196 04-056-1-1 Szárazér csatorna
32+600-tól a 49+422-ig
KHESZ
001509 04-078-1-1 Szarvas-Békésszentandrási holtág
(HAKI), Bikazugi Holt Körös nyugati ága
7+576 és 13+891
NAIK-HAKI Szarvas
000238 04-038-1-1 Szeghalmi főcsatorna KHESZ
000177   Szeghalmi Holt Körös  
000236 04-040-1-1 Szeghalmi megcsapoló csatorna KHESZ
000237 04-039-1-1 Szeghalmi övcsatorna KHESZ
002307 04-159-1-4 Szeghalom 0194/15 hrsz. tó  
002310   Szeghalom zártkert hrsz. 5833 halastó  
001106 04-084-1-4 Téglagyári bányatavak V.-VI.,
10364/73 -74 hrsz
Városi HE, Békéscsaba
001110 04-075-1-4 Téglagyári tavak, Békés,
0151/K hrsz
Téglagyári HE, Békés
000234   Telki-Peresi csatorna  
002318 04-125-1-4 Temetőszéli holtág, Vésztő Mágori HE, Vésztő
000245 04-104-1-4 Templomzugi Holt-Körös  
000264 04-113-1-4 Torzsási holtág KHESZ
000195   Tótkomlós-éri csatorna  
001771 04-138-1-4 Tuskós tó Petőfi HE, Doboz
001773 04-090-1-4 Újkígyósi Homokbánya Tó Újkígyósi HE
000262   Új-Szőrhalmi csatorna  
000281 04-047-1-1 V-3 Óvári csatorna KHESZ
000294   Vámoszugi holtág  
000274 04-012-1-1 Vargahosszai főcsatorna KHESZ
000191 04-051-1-1 Vekker csatorna KHESZ
000213   VI/10 csatorna  
000212   VI/15 csatorna  
000211   VI/28 csatorna  
000210   VI/33 csatorna  
000217   VI/60 csatorna  
000207   VI-81. Csatorna  
000216   VII-VIII. csatorna  
000221 04-061-1-1 Villogói főcsatorna a karcagi I.III.-IV. főcsatornával KHESZ
000277 04-065-1-1 Vizesfási főcsatorna  
002242 04-120-1-4 Wesselényi tó,
Hrsz.: 5151,
 
000208   XIII. sz. csatorna